கார்மேகம் கண்ணில் தெரியுதே

கார்மேகம் கண்ணில் தெரியுதே
பெருமழையின் இரைச்சல் காதில் கேட்குதே

எழுப்புதல் தேசத்தில் எங்கும் பரவுதே
எழும்பிடுவோம் தேவ சங்க யுத்த வீரரே

ஜெபித்திடுவோம் செயல்படுவோம்
துதித்திடுவோம் தேசத்தை சொந்தமாக்குவோம்

1) ஆதிசபை அற்புதங்கள் அதிகம் நடக்குமே
ஆதி அன்பு விசுவாசம் நம்மில் பெருகுமே

2) இமயமுதல் குமரி வரை இணைந்திடுவோம்
இந்தியா இயேசுவுக்கே ஆர்ப்பரிப்போம்

3) பாகாலின் பீடங்கள் தகர்ந்து போகுமே
கர்த்தரே தெய்வமென்ற சத்தம் கேட்குமே

4) வசனமென்னும் ஆயுதத்தை கையில் ஏந்துவோம்.
எதிரியான சாத்தானை விரட்டியடிப்போம்