சம்பளம் மோசம் என்றல்ல வேலை தான் மோசம்!

பல ஆண்டுகளுக்கு முன் சீன தேசத்தில் சென்று மிஷனெரிப் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு அமெரிக்கர். அவருக்கு சீன மொழி தெரிந்ததால் அவரை தங்கள் எண்ணெய்க் கம்பெனியின் பிரதிநிதியாக நியமித்து விடலாம் என்று விரும்பியது, ஒரு பணம் படைத்த நிர்வாகம். அந்த மிஷனெரிக்கு … Read More

மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதி பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் :

மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதி பெறுவதற்கான விதிமுறைகள் : சிறிய சபைகள் திறக்கலாம் என அனுமதி வந்துள்ளது, ஆகவே சிறிய சபை என நிரூபிக்க ஆண்டு வருமானம்₹10,000/- இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது, வருடத்திற்கு ₹10,000/- என்றால் மாதம் ₹833/- மட்டும்தான் வருமானம் … Read More