டெல்லியில் அனல் பறந்த சிறப்புரை | தலைவர்களுக்கு நற்செய்தி

Share this page with friends

இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் 17 நாடுகளிலிருந்து உலகளாவிய விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்டனர். இந்து முன்னணியின் துணை தலைவர் திரு. இந்திரேஷ் குமார் ஜீ சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார்.

சிறப்பு விழாவில் கலந்துகொண்ட திரு. ஷேக்கர் கல்யாண்பூர் அவர்களின் சிறப்புரை

டெல்லியில் அனல் பறந்த சிறப்புரை | தலைவர்களுக்கு நற்செய்தி | Shekhar Kallianpur | Tamil Dubbed


Share this page with friends

You may also like...