TN News

வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க தமிழக அரசு அனுமதி

Summary

Share this page with friends

Share this page with friendsதமிழகத்தின் கிராமபுறங்களில் உள்ள சிறிய வழிபாட்டு தலங்களை சமூக இடைவெளியோடு ஜூலை 6 முதல் வழிபாடு நடத்த தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.

Share this page with friends

தமிழகத்தின் கிராமபுறங்களில் உள்ள சிறிய வழிபாட்டு தலங்களை சமூக இடைவெளியோடு ஜூலை 6 முதல் வழிபாடு நடத்த தமிழக அரசு அனுமதியளித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *